Formularios

(Nota: Todos os documentos a entregar teñen que estar cubertos electrónicamente. No caso no que non poidan editar directamente un .pdf teñen que descargalo para poder realizar a devandita acción.)

 

Estudiantes entrantes de intercambio

- solicitude para o primeiro semestre do 2018/19, dispoñible dende o 01/03/18 ata o 15/06/18

- solicitude para o segundo semestre do 2018/19, dispoñible dende o 01/07/18 ata o 15/11/19

Intercambio Erasmus con fins de estudo
Intercambio no marco de convenios bilaterais

 

Estudiantes entrantes en prácticas

 

Programa visitantes