VII Convocatoria de proyectos de Conocimiento de la Cooperación al Desarrollo(PCC)

Os Proxectos de Coñecemento da Cooperación (PCC) son unha iniciativa en que o Persoal de Administración e Servizos e o Persoal Docente e Investigador da Universidade da Coruña teñen a posibilidade de se desprazar a un país en vías de desenvolvemento para realizar unha estadía de cooperación para coñecer as realidades dos países do Sur mediante a colaboración nun proxecto de Cooperación Internacional ou de Educación para o desenvolvemento e que poidan aportar os seus coñecementos profesionais a cada proxecto en particular.
Ábrese a convocatoria para este ano 2018:

Acceso á convocatoria

Formulario en word

Formulario en .odt

Resolución provisoria

Resolución definitiva