Comisión permanente

A Comisión Permanente do departamento de Letras ten a seguinte composición:

a) o/a director/a,

b) o/a secretario/a,

c) catro membros doutores/as ou outro persoal docente e investigador a tempo completo,

d) un membro do profesorado a tempo parcial, persoal docente e investigador en formación e lectores/as,

e) dous membros do sector de estudantes e

d) un membro do PAS.

Na actualidade forman a Comisión Permanente: Teresa López (directora), Luís González (secretario), Eduardo Barros, Xoán López Viñas, Gema Vallín e Ana Veleiro (representantes dos membros doutores e do persoal docente e investigador a tempo completo).