UADI

A UADI de Filoloxía ten encomendadas as tarefas administrativas do departamento de Letras.

Ocúpase tamén da xestión administrativa dos grupos de investigación e dos programas de doutoramento adscritos ao departamento.


PERSOAL
Nome Posto Correo-e Extensión

Ana Belén Sánchez Varela

María del Carmen Vázquez Méndez

 

Xefa de negociado

Secretaria administrativa

uadi.filoloxia@udc.es

uadi.filoloxia@udc.es

1893

1836

 

Horario de atención ao público: 
8.30-14.30 horas (xullo e agosto: 9.00-14.30 horas).