Membros

Coordinador:
José María Cardesín Díaz, Correo electrónico: cardes@udc.es, Teléfono: 981167000 ext:4829

Investigadores doutores permanentes:

Antón Álvarez Sousa (Facultade de Socioloxía da UDC, sousa@udc.es)

Carmen Lamera Viera (Facultade de Socioloxía da UDC, lamela@udc.es)

Manuel García Docampo (Facultade de Socioloxía da UDC, docampo@udc.es)

José Leira López (Facultade de Humanidades da UDC, leira@udc.es)

Plácido Lizancos Mora (Escola Técnica Superior de Arquitectura da UDC, placido.lizancos@udc.es)

María José Andrade Suárez (Facultade de Socioloxía de la UDC, mandrade@udc.es)

Raimundo Otero Enríquez (Facultade de Socioloxía da UDC, rotero@udc.es)

Eva Parga Dans (Facultade de Socioloxía da UDC, eva.parga.dans@udc.es)

Roberto Samartín López-Iglesias (Facultade de Filoloxía da UDC, roberto.samartin@udc.gal)

Iria Vázquez Silva (Facultade de Socioloxía da UDC ivazquez@udc.es)

José Antonio Cortés Vázquez (Facultade de Socioloxía da UDC j.a.cortes@udc.es)

Estefanía Calo García (Facultad de Sociología de la UDC, estefania.calo@udc.es)

Técnico de Apoio á Investigación:

Iria Caamaño Franco (Facultad de Sociología de la UDC, iria.caamano@udc.es) 

Teléfono: 981167000 ext:4910

Doutorandos:

María Maril Mosquera

María Novo Pena

José Antonio Valverde Elera

Membros colaboradores:

Alberto Rodríguez Barcón (doutor)

Alejandra del Valle Moreno (doutora)

Grial Leira Landeira (doutor)

Pedro Calaza Martínez (doutor)

Samuel Fernández Ignacio (doutor)

Pablo Alonso González (doctor)