Física e Ciencias da Terra

Edafoloxía e química agrícola

Nome Categoría Dedicación
Lado Liñares, Marcos PC-DR TC Doutor
Paz González, Antonio CAT-UN TC Doutor
Taboada Castro, María Teresa TIT-UN TC Doutor
Vidal Vázquez, Eva TIT-UN TC Doutor

Física aplicada

Nome Categoría Dedicación
Abad López, María José TIT-UN TC Doutor
Ares Pernas, Ana Isabel TIT-UN TC Doutor
Arias Ferreiro, Goretti PC-PD B60
Barral Losada, Luís Fernando CAT-UN TC Doutor
Bouza Padín, Rebeca TIT-UN TC Doutor
Cabeza Gras, Óscar CAT-UN TC Doutor
Díez Redondo, Francisco Javier CAT-EU TC Doutor
Domínguez Pérez, Montserrat PC-DR TC Doutor
García Garabal Mosquera, Sandra María TIT-UN TC Doutor
López Lago, Joaquín Cayetano CAT-UN TC Doutor
Montero Rodríguez, María Belén TIT-UN TC Doutor
Nogueira López, Pedro Fernando CAT-EU TC Doutor
Ramírez Gómez, María Carmen CAT-UN TC Doutor
Rico Varela, Maite TIT-UN TC Doutor
Rilo Siso, Esther TIT-UN TC Doutor
Segade Zas, Luísa María TIT-UN TC Doutor

Física da materia condensada

Nome Categoría Dedicación
Miguélez Pose, María Fernanda TIT-UN TC Doutor

Paleontoloxía

Nome Categoría Dedicación
Bao Casal, Roberto TIT-UN TC Doutor
Blanco Calvo, Luis Alejandro PR-PX-XUA B80 Doutor
Grandal D'Anglade, Aurora María TIT-UN TC Doutor
Moncunill Solé, Blanca PR-PX-XUA B80 Doutor

Xeodinámica externa

Nome Categoría Dedicación
Sanjurjo Sánchez, Jorge TIT-UN TC Doutor
Santos Fidalgo, Luísa TIT-UN TC Doutor
Vidal Romaní, Juan Ramón EMERIT TC Doutor

Equipo de goberno

Director/a

  • Cabeza Gras, Óscar

Secretario/a

  • Sanjurjo Sánchez, Jorge