Facultade de Humanidades e Documentación

A Facultade de Humanidades creouse na Universidade da Coruña en 1993 no H. Novoa Santos situado na estrada de Catabois. Implantouse o título de licenciado en Humanidades.
Tras a remodelación do antigo Hospital Naval en Esteiro, a Facultade trasladouse en 1996 ao edificio Galerías. Os seus profesores situáronse no anexo edificio de gabinetes que tamén acolle o salón de actos. Ademais contouse cunha biblioteca, situada na rehabilitada Casa do Patín.
Desde 1996, comezouse a impartir a diplomatura de Biblioteconomía e Documentación. Incorporouse entón profesorado novo e instalouse unha aula de informática. No curso 2003-04, comezou a impartirse a Licenciatura en Documentación.
Durante o ano 2009 faise un gran traballo para a adaptación dos planos de estudo vixentes ao EEES, implantándose no curso 2009-10 o Grao en Humanidades e o Grao en Información e Documentación. O seguinte paso son os estudos de mestrado: estanse xa avaliando dous para a súa implantación no curso 2010-11.
Campus de Esteiro. r/Doctor Vázquez Cabrera s/n
15403 Ferrol, Ferrol (03672)
España (ES)

Análise xeográfica rexional

Nome Categoría Dedicación
López Vizoso, José María TIT-UN TC Doutor

Antropoloxía social

Nome Categoría Dedicación
Gárate Castro, Luís Alberto TIT-UN TC Doutor
García Allut, Domingo Antonio TIT-EU DR TC Doutor

Biblioteconomía e documentación

Nome Categoría Dedicación
Alfaya Lamas, María Elena Francisc PC-DR TC Doutor
Ameneiros Rodríguez, María Rocío AXU-DR TC Doutor
Fernández Marcial, Viviana TIT-UN TC Doutor
Fernández Travieso, Carlota Cristina INT-SU TC Doutor
Ruiz Astiz, Javier INT-SU TC Doutor

Ciencia da computación e intelixencia artificial

Nome Categoría Dedicación
Dorado De La Calle, Julián Alfonso CAT-UN TC Doutor
Fernández Lozano, Carlos AXU-DR TC Doutor
Gestal Pose, Marcos TIT-UN TC Doutor
Pedreira Souto, Maria de las Nieves TIT-UN TC Doutor
Porto Pazos, Ana Belén TIT-UN TC Doutor

Comercialización e investigación de mercados

Nome Categoría Dedicación
Escourido Calvo, Manuel INT-SU P6 Doutor
Rey García, Marta TIT-UN TC Doutor

Composición arquitectónica

Nome Categoría Dedicación
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel TIT-UN TC Doutor
Fuertes Dopico, Óscar ASOC-3 P3 Doutor
García Requejo, Zaida INT-SU P6
López Salas, Estefanía AXU-DR TC Doutor
Muñiz Núñez, Patricia ASOC-3 P3 Doutor

Dereito administrativo

Nome Categoría Dedicación
Herce Maza, José Ignacio INT-SU P3
Santos Pita, Manuela Del Pilar PC-DR TC Doutor

Economía financeira e contabilidade

Nome Categoría Dedicación
Anido Martínez, Cristina INT-SU TC
Ruíz Lamas, Fernando Carlos TIT-UN TC Doutor

Estatística e investigación operativa

Nome Categoría Dedicación
Borrajo López, Laura INT-SU P6
González Rueda, Ángel Manuel INT-SU TC Doutor
Tarrío Saavedra, Javier AXU-DR TC Doutor

Filoloxía latina

Nome Categoría Dedicación
Santos Paz, José Carlos TIT-UN TC Doutor

Filoloxías galega e portuguesa

Nome Categoría Dedicación
Tato Fontaíña, Laura CAT-UN TC Doutor

Filosofía

Nome Categoría Dedicación
Couceiro Bueno, Juan Carlos CAT-EU TC Doutor

Filosofía moral

Nome Categoría Dedicación
Díaz Seijas, Raquel PC-DR TC Doutor
Tasset Carmona, José Luís CAT-UN TC Doutor

Fundamentos da análise económica

Nome Categoría Dedicación
Varela Candamio, Laura PC-DR TC Doutor

Historia antiga

Nome Categoría Dedicación
Alonso Troncoso, Víctor Antonio CAT-UN TC Doutor
Montero Fenollós, Juan Luís TIT-UN TC Doutor

Historia contemporánea

Nome Categoría Dedicación
Velasco Souto, Carlos Francisco TIT-UN TC Doutor

Historia da arte

Nome Categoría Dedicación
Martín Vaquero, Rosa Consolación TIT-UN TC Doutor
Villaverde Solar, María Dolores INT-SU TC Doutor

Historia moderna

Nome Categoría Dedicación
García Hurtado, Manuel Reyes TIT-UN TC Doutor
Vázquez Lijó, José Manuel ASOC-3 P6 Doutor
Vivero López, Sofía PC-PD B60

Historial medieval

Nome Categoría Dedicación
Recuero Astray, Manuel José CAT-UN TC Doutor
Romero Portilla, María de la Paz TIT-UN TC Doutor

Linguaxes e sistemas informáticos

Nome Categoría Dedicación
Cortiñas Álvarez, Alejandro INT-SU TC Doutor
Rodríguez Brisaboa, María Nieves CAT-UN TC Doutor
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel TIT-UN TC Doutor

Literatura española

Nome Categoría Dedicación
Pena Sueiro, María Nieves TIT-UN TC Doutor

Lóxica e filosofía da ciencia

Nome Categoría Dedicación
González Fernández, Wenceslao José CAT-UN TC Doutor

Organización de empresas

Nome Categoría Dedicación
Crespo Pereira, Diego PC-DR TC Doutor
Martínez Rodríguez, Javier ASOC-3 P4
Rey Ares, Lucía AXU-DR TC Doutor

Socioloxía

Nome Categoría Dedicación
Moré Corral, María Paloma INT-SU TC Doutor

Xeografía humana

Nome Categoría Dedicación
Armas Diéguez, Pedro Ramón TIT-UN TC Doutor

Resumo de infraestruturas

A información amosada é subministrada polo Sistema de Xestión de Espazos da UDC.

Equipo de goberno

Decano/a

  • Santos Pita, Manuela Del Pilar

Vicedecano/a

  • Alfaya Lamas, María Elena Francisc
  • Rodríguez Luaces, Miguel Ángel

Secretario/a de Facultade

  • Comesaña Pérez, María Pilar