Datos abertos (open data)

Open Data (c) Open Data

"Unha obra ou contido son abertos se calquera é libre de utilizalos, reutilizalos e redistribuílos, coa única obriga, como máximo, de recoñecemento e/ou compartir-igual."

Definición

Máis información

Open Data: unlocking innovation and performance with liquid information. Informe do Mckinsey Global Institute sobre o desbloqueo da innovación e rendemento con información líquida.

Principios de Panton: conxunto de principios escritos 2009 no Panton Arms en Cambridge, máis tarde perfeccionados coa axuda de membros do Open Knowledge Foundation Working Group on Open Data in Science e oficialmente publicados en febreiro de 2010. Teñen como obxectivo dar recomendacións sobre o uso e difundir a importancia dos Open Data para o desenvolvemento eficaz da ciencia e da sociedade.

Declaración de A Haia sobre descubrimento de coñecemento na era dixital, elaborada por LIBER para promover a remoción dos obstaculos na lexislación de copyright e doutras barreras que impiden un acceso más amplo e equitativo aos datos; busca o establecemento dunha excepción de copyright en favor da minería de datos (text and data mining).

Repositorios de datos abertos

Abert@s: portal de datos abertos (open data) da Xunta de Galicia para impulsar a apertura de datos en todos os organismos do sector público rexional e promover a súa reutilización.

Coruña Smart City Open Data: Portal de Datos Abertos da Coruña, iniciativa do Concello no marco do proxecto Coruña Smart City, para impulsar a apertura de datos en tódolos ámbitos locais e comarcais e promover a súa reutilización.

Data.gov: conxunto de datos abertos  e dispoñibles gratuítamente para a súa descarga e uso. Moitos dos conxuntos de datos son visibles a través de mapas interactivos

Datahub: plataforma de xestión de datos da Open Knowledge Foundation.

DataNet Federation Consortium: proxecto financiado pola National Science Foundation que ten os seguintes obxectivos: implementar unha rede nacional de datos, posibilitar a investigación colaborativa en coleccións de datos compartidos, permitir a reproducibilidade das investigacións; e encapsular o coñecemento necesario para levar a cabo análises de datos como workflows, e rexistrar e compartir workflows.

Data Portals: listaxe de máis de 400 portais Open Data de todo o mundo.

Datos.bne.es: portal de datos bibliográficos da Biblioteca Nacional de España, publicados como Linked Open Data segundo as tecnoloxías da Web Semántica; ofrece ao usuario un novo modo de achegarse ás coleccións da BNE.

Datos.gob.es: portal de carácter nacional que organiza e xestiona o catálogo de información pública do sector público.

EPSIplatform, (sitio web eliminado, pero o seu contido manténse no European Data Portal) Europe One-Stop shop on Public Sector Informatión (PSI) Re-use: iniciativa da Comisión Europea co obxectivo de fomentar o mercado da reutilización de Información do Sector Publico (PSI) e dos Open Data na Unión Europea. O portal contén novas dos desenvolvementos da PSI e os Open Data europeos, casuística legal sobre a reulitización da PSI, boas prácticas e exemplos de novos produtos e servizos creados mediante a reutilización dos Open Data; e webinars e eventos en Europa. ePSIplatform abrangue moi diferentes campos, como ciencia e tecnoloxía, saúde, transporte e medio, entre outros.

European Data Portal: portal europeo que colleita metadatos dos portais do sector público de toda Europa. Consta de 70 catálogos, portais web que provén datos ao European Data Portal. Adicionalmente, recolle metadatos do European Union Open Data Portal.

European Union Open Data Portal (Portal de datos abertos da UE): punto de acceso único a gran variedade de datos elaborados polas institucións e outros organismos da Unión Europea. Os datos pódense utilizar, reutilizar, enlazar e redistribuír gratuítamente con fins comerciais ou non comerciais.

Infraestructura de Datos Espaciales de España (Consejo Superior Geográfico): o portal de acceso á información xeográfica de España

OpenAddresses: portal web open source para a xestión de enderezos postais xeoreferenciados.

OpenDataSoft: Listaxe de máis de 1600 portais de Open Data de todo o mundo

Open Government Data, Catalogues: información da Open Knowledge Foundation sobre catálogos de open government data de todo o mundo.

PANGAEA (Data Publisher for Earth & Environmental Science): biblioteca e editora de datos dixitais para a ciencia do sistema Terra. Os datos poder ser xeorreferenciados temporal (data/tempo ou períodos geocronolóxicos -eóns, eras, etc.-) ou espacialmente (latitude, lonxitude, altura/profundidade).

PKP: Public Knowledge Project :é unha iniciativa de varias universidades para o desenvolvemento de sofware de código aberto ea investigación para mellorar a calidade e o alcance das publicacións académicas

Scientific Data: revista en acceso aberto e con revisión por pares do Nature Publishing Group para as descripcións de conxuntos de datos (datasets) científicamente relevantes.

UK Data Archive: a colección máis grande de datos dixitais de investigación de ciencias sociais e humanidades, do Reino Unido.

UNdata: a División de Estatística das Nacións Unidas (UNDS) do Departamento de Asuntos Económicos e Sociais (DAES) puxo en marcha este servizo de datos para proporcionar libre acceso ás estatísticas mundiais.

USPTO Open Data Portal: portal de datos abertos da United States Patent and Trademark Office, creado en resposta a popularidade da súa app PatentsView. Consta de catro seccións: conxuntos de datos de patentes e marcas, visualizacións mediante o emprego deses datasets, unha comunidade of desenvolvedores e unha libraría de APIs

World Bank Open Data: acceso aberto e gratuíto a datos sobre o desenvolvemento no mundo na páxina do Banco Mundial.

Ferramentas de datos abertos

CartoDB permite facer mapas para a Web; dispón de filtros dinámicos e facetas para realizar procuras visuais nunha interfaz de usuario intuitiva, e para explorar, refinar e publicar grandes cantidades de datos.

CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) é o principal sistema de código aberto (mantido pola Open Knowledge Foundation) para a xestión e accesibilidade de datos.

Data Wrangler: servizo online para o reformateo, limpeza e organización de datasets.

GitHub é un servizo de aloxamento de repositorios baseado en Git, o software de control de versións deseñado por Linus Torvalds. GitHub dispón ademais de interfaz gráfica para web e móbil, e ofrece control de acceso, wikis, xestión de tarefas e sistema de seguimento de erros para cada proxecto. Centos de institucións gubernamentais empregan GitHub para almacenar e difundir os seus datos abertos.

Google Fusion Tables: servizo web de Google para a xestión de datos; permite ordenalos en táboas accesibles en internet e obter visualizacións.

OpenRefine (antes Google Refine): ferramenta para os que queiran reutilizar datos abertos (investigadores, bibliotecarios) que permite limpar, reparar, cambiar o formato e reordenar os datos dos ficheiros contidos en repositorios de open data (de investigación ou de Administracións Públicas).

Pajek: programa freeware para a análise e visualización de grandes redes; permite xerar redes de coautorías.

QGIS: aplicación open source para crear, editar, visualizar, analizar e publicar información geoespacial.

 Enlaces de datos abertos

Data Literature Interlinking Service(DLI): servizo que permite compartir vínculos entre a literatura publicada e os seus conxuntos de datos, sendo así fundamental para alcanzar o pleno potencial da publicación de datos de investigación. As ligazóns son recopiladas a partir dunha variedade de grandes centros de datos, editores e organizacións de investigación.

Scholix: iniciativa que constrúe un marco de interoperabilidade que fai máis fácil compartir, intercambiar e agregar datos, buscando mellores formas para conectar os datos de investigación coa literatura científica.