Multimedia

Wikimedia Commons. Attribution: Wikimedia Foundation (c) Attribution: Wikimedia Foundation. Wikimedia Commons

The British Museum, Collection Online: con máis de 2,335,000 rexistros dispoñibles, que representan máis de 4,000,000 de obxectos.

CC Search: metabuscador de imaxes e outros arquivos multimedia con licenza Creative Commons ; permite a busca simultánea en Europeana, Flickr, Fotopedia, Google Images, Open Clip Art Library, SpinXpress, Wikimedia Commons, Pixabay, ccMixter e SoundCloud, de contidos coas licenzas máis amplas: CC BY ou CC0 (dominio público).

Europeana: biblioteca dixital europea, de acceso libre, que reúne 51,990,182 obras de arte, obxectos, libros, vídeos e sonidos de toda Europa.

Every Stock Photo: busca en varios bancos de imaxes á vez (Flickr, Wikimedia Commons, NASA…). Ofrece opcións avanzadas de busca por tipo de licenza.

Flickr: sitio web que permite organizar, buscar e compartir fotografías ou vídeos en liña, a través de Internet. Conta cunha comunidade de usuarios que comparten fotografías e vídeos creados por eles mesmos; réxese por normas de comportamento e condicións de uso que favorecen a boa xestión dos contidos.

FMA (Free Music Archive): extensa biblioteca musical con milleiros de arquivos para descargar e licenza Creative Commons.

Getty Images: imaxes libres de dereitos en alta resolución.

Jamendo: comunidade creada ao redor da música libre.

Metropolitan Museum of Art, The Collection Online: base de datos que ofrece acceso a máis de 375.000 imaxes de obras artísticas.

National Gallery of Art: máis de 51 mil imaxes dixitais para compartir ou descargar libremente.

Pexels: conta con fotografías libres baixo a licenza Creative Commons Zero (CC0). Tódalas imaxes son gratuitas para uso persoal e comercial.
Pixabay: sitio web que contén imaxes rexistradas en dominio público segundo licenzas Creative Commons / Creative Commons CC0.
Photopin: un dos bancos de imaxes con máis fotografías gratuitas de Internet. Posibilidade de filtrar por licenzas Creative Commons, diferentes tamaños e opcións de descarga.

The Public Domain Project: miles de arquivos históricos multimedia de dominio público achegados por Pond5.

Unsplash: 550.000 fotografías libres de grande resolución doadas por fotógrafos e creadores de todo o mundo.

Videezy: plataforma cunha ampla colección de vídeos dispoñibles baixo licenza Creative Commons.
Videvo: conta con dous tipos de licenzas: Creative Commons 3.0 e a súa licenza estándar que permite descargar os vídeos sen necesidade de mencionar a o seu autor.

Vimeo: plataforma que contén vídeos libres de dereitos, ademais de funcionar como rede que permite compartir e almacenar vídeos dixitais para que os usuarios comenten na páxina de cada un deles

Wikimedia Commons: repositorio de arquivos multimedia creado pola Wikimedia Foundation con máis de vinte millóns de obxectos dixitais (imágenes, rexistros de sonido e de vídeo) con licenzas libres ou no dominio público.