Novos tipos de revistas en acceso aberto

Novos tipos de revistas en acceso aberto (c) Novos tipos de revistas en acceso aberto

Megarrevistas (Megajournals)

"Revista académica arbitrada en acceso aberto que está deseñada para ser moito máis ampla que unha revista tradicional, exercendo unha selectividade máis baixa na aceptación de artigos" (Spinak, 2015)

ACS Omega

AIP Advances

Biology Open

BMJ Open

Cell Reports

De Gruyter Open

Elsevier Heliyon 

FEBS Open Bio

G3: Genes, Genomes, Genetics

IEEE Access

Open Biology

Open Library of Humanities

PeerJ

PLOS ONE

Royal Society Open Science

SAGE Open

Sage Open Medicine

Scientific Reports

SpringerPlus

Zootaxa

Overlay Journals (revista superposta)

"Primeiro os preprints son revisados por pares e despois engádese unha ligazón ao texto en ArXiv; é unha revista "sin artigos", xa que estos están aloxados en repositorios como arXiv"

Discrete Analysis

SIGMA (Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications)

Logical Methods in Computer Science

Revistas de resultados negativos

"Recollen experimentos ou artigos con resultados negativos, non aceptados ou non presentados para publicación con anterioridade."

"Os artigos con resultado negativo ou inesperado, e maila súa documentación complementaria de datos obtidos e procedementos aplicados, é dicir, mailos seus datos negativos (negative data), resultan de especial interese nos campos da medicina e da bioquímica. Evitan posteriores estudos ineficaces, e permiten a reproducibilidade dos experimentos."

The All Results Journals (Chem, Phys, Nano e Biol)

Journal of Negative Results in Biomedicine

Revistas de Registered Reports

Comprehensive Results in Social Psychology é a primeira revista dedicada exclusivamente á publicación dun novo tipo de artigo, o registered report (RR, publicación registrada), no que "os autores prerrexistran as súas hipóteses e análises planeadas antes da obtención de datos. A cambio, se a lóxica e os métodos son sólidos, a revista se compromete a publicar o traballo final con independencia do resultado concreto" (Chambers ... [et al.], 2014). "Os RR eliminan o nesgo en contra da publicación de resultados negativos porque os resultados non son coñecidos no momento da avaliación", (Simons), "constituen o camino maís sinxelo para evitar o (...) p-hacking e o harking" (Chambers ... [et al.], 2014). Tamén xa existen revistas que publican traballos de este tipo xunto a artigos clásicos.

Revista de tódolos outputs do ciclo de investigación

"publica propostas de proxectos, datos, métodos, fluxos de traballo, software, informes de proxectos e artigos de investigación nunha única plataforma colaborativa, cun proceso de revisión por pares transparente, aberto e público"

Research Ideas and Outcomes (RIO Journal)

Revistas de datos de investigación

"Publicacións cuxa principal finalidade é expoñer conxuntos de datos provendo a infraestrutura e oportunidades de incentivos académicos para impulsar a investigadores, organismos de financiamento e xestores de centros de datos a que compartan datos de investigación." (sitio web da Australian National Data Service en http://ands.org.au/guides/data-journals.html. Consultado o 19 de outubro de 2015)

"Revistas que publican artigos arbitrados por pares que describen conxuntos de datos dispoñibles en aberto para a súa futura reutilización." (portal FOSTER en https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-data-journals. Consultado o 19 de outubro de 2015)

Biodiversity Data Journal

BioMedical Data Journal

Earth System Science Data

Geoscience Data Journal

Journal of Open Archaeology Data

Journal of Open Psychology Data

Journal of Open Health Data

Scientific Data