Relatorios

A educación superior nun escenario de consolidación fiscal e concorrencia crecente

Políticas autonómicas de financiamento universitario

Ante a nova ordenación “3+2” das ensinanzas universitarias oficiais. Impacto do Real decreto 43/2015 de 2 de febreiro

  • Gaspar Rosselló, vicerreitor de Política Académica,Estudantes e Calidade, Universitat de Barcelona
  • Guy Haug, experto europeo en Educación Superior
  • Ana Iglesias Galdo, decana da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade da Coruña
  • Macario Yebra Lemos, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña

Universidade española en cifras (UEC) 2013: datos e conclusións principais

N1. Contabilidade analítica ante o curso 2015-2016

N2. Liderado dinámico de equipos de traballo

N3. Coñecemento dixital - Universidade analóxica: os retos do cambio dixital

  • Mar Rodríguez Fernández, Everis
  • Marianne Blanco Martiño, Everis

N4. Transparencia e rendición de contas públicas

Compra pública innovadora (CPI): marco de referencia e novas experiencias de xestión pública para o impulso da innovación empresarial

O novo programa marco da UE para o financiamento de I+D+i: retos para España

Os niveis educativos e as relacións marca-país