Actividades (histórico)

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña (OMA-UDC) é un servizo que depende da Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade. Atópase situada no edificio Xoana Capdevielle, no campus de Elviña.

A OMA participa na coordinación e realización de diferentes actuacións de tipo ambiental na UDC. Os seus obxectivos encádranse en  dous eidos prioritarios: a xestión ambiental e a sensibilización e participación da comunidade universitaria nas cuestións relacionadas co medio ambiente.

As actuacións da OMA poden enmarcarse nos seguintes bloques temáticos:

  1. Información e divulgación ambiental nos campus da UDC
  2. Participación e corresponsabilidade ambiental
  3. Proxectos sectoriais relacionados coa xestión e a sustentabilidade ambiental

 

Curso 2018/2019

Memoria de actividades do persoal bolseiro e voluntariado da OMA 2018-2019

Curso 2017/2018

Memoria actividades do persoal bolseiro 2017-2018

Curso 2016/2017

Memoria actividades do persoal bolseiro 2016-2017

Curso 2015/2016

Memoria actividades do persoal bolseiro 2015-2016

Curso 2014/2015

Memoria actividades do persoal bolseiro 2014-2015

Curso 2013/2014

Memoria actividades do persoal bolseiro 2013-2014

Curso 2012/2013

Memoria actividades do persoal bolseiro 2012-2013

Curso 2011/2012

Memoria actividades do persoal bolseiro 2011-2012

Curso 2010/2011

Memoria de actividades de divulgación ambiental do persoal bolseiro 2010-2011

I Feira da Sustentabilidade na Facultade de Ciencias da UDC

Informe das actividades realizadas no marco do Proxecto Ríos na UDC