E-Cigre

Acceso

Información:

  • Materia: Ciencia e enxeñaría
  • Contido: 2 títulos da biblioteca dixital producida por Cigre coas publicacións desta institución.
  • Cobertura: Referencias de publicacións desde 1968, moitas a texto completo.
  • Idioma: Inglés
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas, é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes.