Mementos Francis Lefebvre

Acceso

Información:

 • Materia: dereito
 • Contido: portal xurídico que proporciona acceso a:
  • Memento Inmobiliario: proporciona información sobre todas as cuestións xurídicas que rodean a un inmoble, dende o seu planeamento ata a súa comercialización e xestión.
  • Memento Fiscal: toda a información fiscal, actualizado coas novidades e reformas lexislativas máis recentes.
  • Memento Inspección de Trabajo: unha análise práctica e clarificadora de todas as cuestións relativas á Inspección de Traballo, que permitirá previr posibles sancións ou preparar a actuación nos procedementos de Inspección.
  • Memento IRPF: atoparase de forma directa e rápida todas as respostas do IRPF. Un estudo eminentemente práctico, clarificador e ilustrado con exemplos.
 • Idioma: español
 • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas, é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Páxina de axuda