Formación

Que é a formación de usuarios?
Ofrece a biblioteca algún curso de formación?
Como podo inscribirme aos cursos?
Que son os bibliotecarios temáticos?
Existe algún material de apoio aos cursos de formación?

Que é a formación de usuarios?

A formación de usuarios consiste na ensinanza dos produtos postos a disposición da comunidade universitaria pola Biblioteca, co obxectivo principal de conseguir que os usuarios utilicen cada vez máis os nosos recursos.

Ofrece a biblioteca algún curso de formación?

O Servizo de Biblioteca da UDC organiza periodicamente cursos sobre o uso dos seus servizos, catálogo... e sobre recursos concretos. Anúncianse con antelación mediante carteis e actualizacións de estado na páxina web da UDC, na páxina web da Biblioteca e no Facebook da Sección de Información e Referencia.

Máis información na seguinte ligazón.

Como podo inscribirme aos cursos?

Para inscribiros aos cursos utilizade o seguinte formulario de inscrición.

Que son os bibliotecarios temáticos?

Son os bibliotecarios especializados nunha materia determinada.

Existe algún material de apoio aos cursos de formación?

Si, na plataforma de teleensino MOODLE  e tamén nos apartados de apoio á aprendizaxe e apoio á investigación da páxina da Biblioteca.