Contacta coa biblioteca

Podo pedir información ou presentar suxestións ou queixas sobre a biblioteca?

Por suposto. Pódese facer persoalmente nos mostradores de atención ao público das diferentes bibliotecas, a través do formulario de contacta coa Biblioteca, mediante correo-e ou por teléfono. De precisar unha resposta, é indispensable deixar o nome e, polo menos, un enderezo de correo.