Profesionaliza a túa lingua

Aliaxe, análise de regresión, anteparo, avinza á demanda, balsismo, circundución, copelar, desafiuzar, espazo vectorial, metacognición, mostraxe aleatoria, orticón, supraespiñoso, tallamar, transcondutancia...

Estes e outros termos aparecen nos volumes que so o lema Profesionaliza a túa lingua o SNL publicou no período 2005-09 co formato vocabulario bilingüe castelán-galego; a maiores, en 2011, agora xa co lemario en lingua galega, publicouse un pequeno glosario de relacións laborais.

2011

Relacións laborais multingüe (páxinas 387-482 do primeiro volume do Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo)

2009

Dereito
Comunicación audiovisual
Biblioteconomía e documentación
Lingüística informática
Camiños, canais e portos
Podoloxía

2008

Electrónica e electricidade
Relacións laborais
Estatística
Fisioterapia
Enxeñaría e deseño industrial
Ciencias da educación
Navegación e transporte marítimo
2006
Construción naval
Deportes
Física e química
Matemáticas

2005

Arquitectura (versión escaneada)
Bioloxía (versión escaneada)
Dereito (versión escaneada)
Economía (versión escaneada)
Enfermaría/Podoloxía/Fisioterapia (versión escaneada)
Informática (versión escaneada)

Se formas parte da comunidade universitaria e tes interese en traballarmos conxuntamente na elaboración dalgún tipo de obra terminolóxica (glosario, vocabulario, dicionario etc.) do teu ámbito de especialidade, contacta connosco.