Criterios lingüísticos

Escríbese con maiúscula ou con minúscula salón de graos? Cal é o plural de cartafol? Cando debo empregar os dous puntos? Que diferenzas hai entre as siglas e os acrónimos? Como se cita un artigo nunha revista especializada? Con que valor se debe empregar o xerundio?...

Estas e outras cuestións atopan resposta nos seguintes volumes:


Criterios para o uso da lingua
Criterios de uso de maiúsculas e minúsculas volume_22_1
Criterios de uso dos signos de puntuación
As abreviacións
Proposta de emprego de nomes propios
O emprego non-sexista da linguaxe
Citacións e referencias bibliográficas

 

Acceso ao volume en PDF


Sobre a calidade da nosa lingua
Principais modificacións normativas volume_23_1
Dúbidas e erros gramaticais máis frecuentes
  • O nome
  • O pronome
  • O verbo
  • O adverbio
  • A preposición e locucións prepositivas
  • Conxuncións e locucións conxuntivas
Anexo I. Relación de formas incorrectas máis frecuentes
Anexo II. Locucións e frases feitas

Acceso ao volume en PDF