Síntese gramatical

Ferramenta básica de consulta que, dun xeito esquemático e sinxelo, achega unha visión global da gramática galega. Ademais dos seus contidos fundamentais, presenta aquelas peculiaridades que se consideran de maior interese, xunto con chamadas ou apuntamentos moi concretos.

sint_gramatical

 Contidos

O alfabeto // O xénero// O número// O artigo // Os pronomes relativos// Os relativos// Os demostrativos// Os posesivos// Os indefinidos// Os interrogativos e exclamativos// Os numerais// O verbo// As preposicións// Os adverbios// As conxuncións /// ANEXOS: Táboa-resumo coas modificacións das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego /// Criterios lingüísticos adoptados polas tres universidades galegas /// Escolma de ligazóns de interese /// Emprego non-sexista da linguaxe /// Referencias bibliográficas

 

Acceso ao volume en PDF