Manual de documentos administrativos

Guía cómoda e práctica para a redacción e a creación dos principais documentos administrativos de uso frecuente na comunidade universitaria. O volume recolle os principais criterios lingüísticos, gráficos e formais que se recomendan para unha boa praxe, de modo que cada un dos documentos tratados se presenta acompañado dunha breve descrición e análise da súa estrutura.

acordo

acta

alegación

anuncio

aviso

carta

certificado

circular

convenio

convocatoria

declaración xurada

denuncia

dilixencia

...

Acceso ao volume en PDF