Análise sociolingüística da UDC

Portada do volume (c) Análise sociolingüística da UDC

No ano 2005 veu a luz o volume Análise sociolingüística da Universidade da Coruña, coordinado polo profesor Álvarez Sousa, en que se analizan polo miúdo os resultados das enquisas realizadas aos distintos colectivos da comunidade universitaria acerca do coñecemento, do uso e das actitudes cara á lingua galega.

Este estudo resultou fundamental para a elaboración do Plan de normalización lingüística. A seguir, recóllense parte do texto do volume xunto con dúas colaboracións recapituladoras de Álvarez Sousa para as as Xornadas de Lingua e Usos.

Coñecemento do galego
Aprendizaxe do galego
Funcións da lingua
Funcións da lingua
Opinións e actitudes sobre o galego
Conclusións