Programa Erasmus

Curso 2017 - 2018

Estadísticas sobre estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
 • Evolución da participación na mobilidade de estudantes españois
 • Datos estatísticos
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Programa Erasmus
 • Datos estatísticos
 • Información e apoio institucional
 • Aloxamento e infraestructura
 • Recoñecemento académico
 • Experiencia persoal
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Erasmus Prácticas
 • Datos estatísticos
 • Información e apoio institucional
 • Aloxamento e infraestructura
 • Recoñecemento académico
 • Experiencia persoal

Estatísticas sobre estudantes estranxeiros

 

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
 • Evolución da participación na mobilidade de estudantes españois
 • Datos estadísticos
Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos
 • Datos estatísticos
 • Información e apoio institucional
 • Aloxamento e infraestructura
 • Recoñecemento académico
 • Experiencia persoal

Estatísticas de anos anteriores: