O noso equipo internacional

Pilar García de la Torre
Vicerreitora de Internacionalización e Cooperación
 vic@udc.es
+34 881 011 064

Begoña Crespo García
Directora da Oficina de  Relacións  Internacionais / Coordinadora institucional Erasmus
erasmus@udc.es 
+34 881 011 973

Equipo técnico

Sandra King
Coordinadora de mobilidade
rrii@udc.es
+34 881 011 953

María Eugenia Díaz Caneiro
Técnico superior
proxectos.ori@udc.es
+34 881 011 970

Equipo administrativo

Ana López Pampín
Acordos internacionais / Mobilidades persoal.  iro@udc.es / +34 881 011 956

Paula Porto Álvarez / María José Ríos Otero
Mobilidades estudantes entrantes. incoming.rrii@udc.es / +34 881 011958 +34 881 011 981

Noa Sousa Álvarez / Flor Lema González
Mobilidades estudantes saíntes. outgoing.rrii@udc.es / +34 881 011960 +34 881 011 959

Carolina Núñez Balirac
Investigadores visitantes / International Summer School. ori1@udc.es - iss@udc.es / +34 881 011 951

Inés Fernández Pita
Xestión económica. ori@udc.es / +34 881 011 950

Ana Pérez Ramos
Oficina de Relacións Internacionais - Ferrol. riferrol@udc.es / +34 881 013 634

Patricia Rodríguez Penas
Secretaria da vicerreitora. vic@udc.es / +34 881 011 062

Vicerreitora de Internacionalización e Cooperación

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

É o órgano responsable de representar a Universidade en todo o mundo; coordina a participación da universidade en programas internacionais de intercambio, e fomenta a colaboración en proxectos de desenvolvemento con ONG, outras universidades e organizacións internacionais. Mais información

Oficina de Relacións Internacionais

Oficina de Relacións Internacionais

Ocúpase da participación en proxectos e programas de todo o mundo que resultan de interese para a comunidade universitaria. Ten como función informar, coordinar e asesorar a comunidade universitaria sobre os diferentes programas, axudando a dar resposta a todas aquelas cuestións relacionadas coa internacionalización. Máis información

Horario de atención ao público

De luns a venres de 08.30 a 14.30

Casa do Lagar
Campus de Elviña
15071 A Coruña (Spain)
FAX+34 981 167 013

Edificio de Apoio ao Estudo
Campus de Esteiro
15403 Ferrol (Spain)
FAX+34 981 337 427