SIR: Scimago Institutions Ranking

SIR: Scimago Institutions Ranking

O SCImago Institutions Rankings (SIR) é un ranking de institucións académicas e relacionadas coa investigación, clasificadas de acordo a un indicador que combina tres diferentes factores baseados nos resultados de investigación, innovación e impacto social medida pola visibilidade da súa web. Inclúe 3471 institucións de Educación Superior, das que 65 son españolas.

Fonte de información

SCOPUS, PATSTAT, Google e ahrefs.

Edición

2019

Data de publicación

31 de mayo de 2019

Resultados

Na edición de 2019, a UDC ocupa o posto 515 de entre as 3471 institucións de educación superior avaliadas. A nivel nacional encóntrase na posición 45 de 65. Na seguinte táboa desglósase a posición por factores:

 

Posición nacional

Posición mundial

Global

45

515

Investigación

41

349

Innovación

37

368

Impacto social

29

199


Scimago1

 

Scimago2eActualizado: setembro de 2019