QS Top Universities Ranking

QS Top Universities Ranking

O obxectivo principal do QS Top Universities Ranking é axudar os estudantes a facer comparacións das principais universidades de todo o mundo. Os resultados están baseados en seis indicadores: reputación académica, reputación dos traballadores, número de profesores por alumno, citas por facultade, proporción de estudantes internacionais e proporción de profesorado internacional. A clasificación está deseñada para avaliar as universidades en catro áreas: investigación, ensino, empregabilidade e internacionalización. Actualmente clasifícanse 1001 universidades, das 1620 avaliadas, das cales 28 son españolas.

Este ranking dá unha maior importancia ás respostas das enquisas que envía a académicos e responsables de recursos humanos. Así, a metade da súa puntuación vén explicada por estes resultados, sendo un 40% o prestixio académico e un 10% o laboral.

O seis indicadores que emprega son:

  • Prestixio académico (40%). Obtido a través de enquisas a académicos.
  • Prestixio laboral (10%). Obtido a través de enquisas a responsables de recursos humanos.
  • Calidade educativa (20%). Cociente profesorado/alumnado.
  • Impacto da investigación (20%). Citas obtidas polos artigos publicados nos últimos 5 anos ponderados polo número de profesores de cada universidade. Información obtida do Scopus.
  • Internacionalización do alumnado (5%). Porcentaxe de alumnos estranxeiros fronte a nacionais.
  • Internacionalización do profesorado (5%). Porcentaxe de profesores estranxeiros fronte a nacionais.
Fontes de información

Scopus e enquisas a académicos e responsables de recursos humanos.

Edición

2020

Data de publicación

19 de xuño de 2019

Resultados

Só 28 universidades españolas conseguen entrar este ano no ranking e a UDC é unha delas, ocupando o posto 801-1000. Na seguinte Figura móstrase a evolución da posición da UDC:

QS

Nas seguintes táboas indícanse a evolución das puntuacións obtidas nos indicadores estudados e as posicións mundiais da UDC en cada indicador.

Puntuacións por indicador

 

2018

2019

2020

Reputación académica

-

5,3

4,5

Reputación do profesorado

-

4,2

6,8

Citas por profesor

-

8,0

8,8

Ratio estudantes por profesor

36,3

41,1

41,6

Profesorado internacional

-

2,6

2,4

Estudantes internacionais

-

3,5

3,9

TOTAL

-

12,7

12,9

 

Ranking mundial por indicador

 

2018

2019

2020

Reputación académica

401+

501+

501+

Reputación do profesorado

401+

501+

501+

Citas por profesor

401+

601+

601+

Ratio estudantes por profesor

357

376

367

Profesorado internacional

401+

601+

601+

Estudantes internacionais

401+

601+

601+


Actualizado: xuño 2019