Leiden Ranking

Leiden Ranking

O Centro da Universidade de Leiden para Estudos Científicos e Tecnolóxicos (CWTS) desenvolveu unha clasificación baseada exclusivamente en indicadores bibliométricos. O ranking de Leiden clasifica 963 universidades de todo o mundo atendendo a varios indicadores: indicadores de impacto científico, de colaboración, open acces e igualdade de xénero.

A continuación, detállanse os indicadores e a súa notación:

Indicadores de impacto:

  • P. Número total de publicacións dunha universidade.
  • P(top 10%) e PP(top 10%). Número e proporción sobre o total de publicacións dunha universidade que, en comparación con outras publicacións no mesmo campo e no mesmo ano, pertencen ao 10% máis frecuentemente citado. (Tamén se calcula o 1%, 5% e 50%. Omítense estas táboas porque se obteñen posicións practicamente iguais).

Indicadores de colaboración:

  • P(collab) e PP(collab). Número e proporción sobre o total das publicacións dunha universidade que foron escritas en colaboración cunha ou máis universidades.
  • P(int collab) e PP(int collab). Número e proporción sobre o total das publicacións dunha universidade que foron escritas en colaboración cun ou máis países.
  • P(industry) e PP(industry). Número e proporción sobre o total das publicacións dunha universidade que foron escritas en colaboración cunha ou máis empresas. As organizacións no sector da educación privada e o sector médico/sanitario privado non se clasifican como organizacións industriais.

Open Acces:

  • P(OA) e PP(OA). Número e proporción sobre o total das publicacións de acceso aberto dunha universidade.

Xénero:

  • A(F) e PA(F). Número e proporción sobre o total das publicacións dunha universidade que teñen algún autor muller.

Fontes de información

Web of Science (WoS)

Edición

2019

Data de publicación

15 de maio de 2019

Data de referencia

2014 - 2017

Resultados:

A UDC destaca en proporción de artigos escritos por mulleres (PA(F)), posicións 64 e 4 no mundo e o SUE, respectivamente. Tamén é relevante a posición obtida en proporción de publicacións coa empresa (PP(industry)).

Posicións ranking Leiden 2019

 

Mundial (963)

Nacional (34)

Impacto científico

 

 

Publicacións

905

32

P(top 10%)

858

33

PP(top 10%)

705

31

Colaboración

 

 

P(Collab)

905

34

PP(Collab)

692

31

P(int collab)

790

34

PP(int collab)

430

32

P(industry)

832

31

PP(industry)

679

22

Open Acces

 

 

P(OA)

891

34

PP(OA)

787

34

Xénero

 

 

A(F)

608

28

PA(F)

64

4

 

Leiden


Actualizado: maio de 2019