Observatorio IUNE

Observatorio IUNE

O Observatorio IUNE está constituído por un grupo de investigadores pertencentes ás universidades que integran a Alianza 4U. O seu obxectivo é caracterizar a actividade científica das universidades a partir dunha ampla batería de indicadores.

Fontes de información

INE, SIIU, CNEAI, Ministerio de Economía e Competitividade (MINECO), Web of Science (WoS), Rede OTRI, INVENES e CDTI.

Datas de publicación

28 de xuño de 2019

  Posición en SUE
Pub. nas 3 primeiras revistas de cada unha das áreas científicas 5 en % (*)
Patentes nacionais

4

Documentos en colaboración nacional (proporción)

15

Bolsas FPI por 100 profesores

11

Spin-offs

17

Bolsas Ramón y Cajal

22

Táboa: Posición da UDC no ano 2019 dun total de 50 universidades españolas
(*) Proporción sobre o total das publicacións de cada universidade.

Resultados

Tendo en conta o tamaño da universidade, a UDC ocupa o 1.ª posto en proporción de artigos publicados en revistas de alta calidade científica sobre o total das publicacións de cada universidade. Sitúase ademais no posto 19 en patentes nacionais e proxectos do plan nacional.


Actualizado: novembro de 2019