Ranking CyD

Ranking CyD

O ranking CyD está asociado ao U-Multirank. Propón un enfoque multidimensional e orientado para o estudo de institucións de educación superior. Os seus indicadores cobren 5 dimensións: ensino e aprendizaxe, investigación, transferencia de coñecemento, orientación internacional e contribución ao desenvolvemento rexional.

A edición do Ranking CyD do ano 2019 inclúe 73 universidades (pendente de confirmar cando se publique). O Ranking CyD ofrece, como o U-Multirank, un ranking das institucións no seu conxunto e rankings en ámbitos de coñecemento:

 • no 2019 avaliáronse Informática, Enxeñaría Mecánica, Enxeñaría Civil, Enxeñaría Eléctrica, Enxeñaría Industrial, Química e Bioloxía;
 • no 2018, Psicoloxía, Educación, Enfermaría e Socioloxía;
 • no 2017, Empresariais e Económicas;
 • no 2016, Matemáticas.

Fontes de información

Web of Science (WoS), Oficina de Patentes Europea (PATSTAT), SIIU e as propias universidades.

Edición

2019

Data de publicación

22 de maio de 2019

Resultados

Destacamos en publicacións interdisciplinares, spin-offs, titulacións en idioma estranxeiro (máster), prácticas en empresas da rexión e fondos de investigación rexionais. A continuación descríbese a situación da UDC no ranking CyD institucional e os rankings por ámbitos.

Ranking institucional:

 • Grupo de alto rendemento:
  A UDC destaca en publicacións interdisciplinares, spin-offs, titulacións en idioma estranxeiro (máster), prácticas en empresas da rexión e fondos de investigación rexionais.
 • Grupo de rendemento medio:

  Taxa de gradación (grao), taxa de gradación normativa (grao), fondos externos de investigación (liquidados), publicacións por profesor, impacto normalizado das publicacións, publicacións altamente citadas, post-doutoramentos, fondos privados, publicacións con empresas, patentes concedidas, ingresos por licenzas, publicacións citadas en patentes, titulacións en idioma estranxeiro (grao), mobilidade dos estudantes e publicacións con empresas da rexión.

A seguinte gráfica mostra a evolución da UDC no ranking CyD ao longo dos anos:

CyDg

Ranking por ámbitos:

 • Informática (2019):
  A UDC está no grupo de alto rendemento en taxa de estudantes por profesor, cualificación do profesorado, fondos externos de investigación (liquidados e captados), teses doutorais, publicacións altamente citadas, publicacións interdisciplinares, materias obrigatorias en idioma estranxeiro (grao) e ingresos rexionais liquidados.
 • Enxeñaría Civil (2019):
  A UDC está no grupo de alto rendemento en taxa de estudante por profesor, cualificación do profesorado, fondos externos de investigación (liquidados e captados), publicacións altamente citadas, publicacións interdisciplinares, fondos privados e ingresos rexionais liquidados.
 • Enxeñaría Eléctrica (2019):
  A UDC está no grupo de alto rendemento en ingresos rexionais liquidados.
 • Enxeñaría Mecánica (2019):
  A UDC está no grupo de alto rendemento en taxa de estudantes por profesor, cualificación do profesorado, prácticas en empresas, fondos externos de investigación (liquidados), publicacións interdisciplinares, ingresos por licenzas, publicacións internacionais, prácticas en empresas da rexión e ingresos rexionais.
 • Enxeñaría Industrial (2019):
  A UDC está no grupo de alto rendemento en taxa de estudantes por profesor e ingresos por licenzas.
 • Química (2019):
  A UDC está no grupo de alto rendemento en taxa de estudantes por profesor, taxa de gradación normativa, cualificación do profesorado, publicacións interdisciplinares, fondos privados, materias obrigatorias en idioma estranxeiro (grao), mobilidade de estudantes (grao), publicacións internacionais e ingresos rexionais.
 • Bioloxía (2019):
  A UDC está no grupo de alto rendemento en taxa de estudantes por profesor, publicacións interdisciplinarias, materias obrigatorias en idioma estranxeiro (grao), estudantes internacionais (máster), mobilidade de estudantes (grao e máster) e ingresos rexionais.


Actualizado: xuño de 2019