Qué é a Universidade Senior?

A Universidade Senior da Universidade da Coruña consiste en estudos destinados a un sector da sociedade maior de 50 anos que concluíu a súa vida laboral e demanda un novo tipo de formación actualizada e axeitada ás súas inquedanzas formativas e intereses culturais.

A Universidade Senior, como programa de estudos universitarios, consta dun plano docente distribuído en catro cursos académicos.


TÍTULO:
O alumnado que complete os catro cursos poderá conseguir o Título de Graduado Senior pola Universidade da Coruña.
 

ESTUDOS
Os estudos da Universidade Senior consisten en catro cursos cunha duración de 8 meses (outubro-xuño) e cun total de 36 créditos (360 horas lectivas), a razón de 9 créditos cada ano. A docencia será de 3 a 4 horas semanais, segundo as materias.
Cada ano académico, o alumnado cursará 3 materias por un total de nove créditos anuais (90 horas). Dúas das materias serán obrigatorias e a terceira materia será optativa.
As materias pertencen ás tres áreas temáticas de Humanidades e Ciencias Sociais, Ciencia e Tecnoloxía, e Ciencias da Saúde.
O alumnado poderá ademais escoller un ou máis obradoiros entre os distintos ofertados, que teñen unha periodicidade quincenal.

 

A quén vai dirixido?

CONDICIÓNS DE ACCESO:

  • Idade igual ou superior a 50 anos, cumpridos a 31 de decembro do ano de comezo do curso.
  • Situación laboral: persoas sen actividade laboral remunerada (xubilados, prexubilados, parados, etc.). Deberán atoparse nesta situación no momento da matrícula.

 

PRAZAS PARA O PRIMEIRO CURSO

  • Campus da Coruña : 120
  • Campus de Ferrol : 70

 

COA COLABORACIÓN DE:

 conselleriapoliticasocial_0
   

                logo CONCELLO FERROL