Axudas á internacionalización

Ano 2019

Convocatoria de axudas á internacionalización da UDC 2019

Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de servizo

Resolucións

Ano 2018

Convocatoria de axudas á internacionalización da UDC 2018 

Resolucións 

Ano 2017

Convocatoria de axudas á internacionalización da UDC 2017

Resolucións