Evolución da participación na mobilidade de estudantes estranxeiros

Número de estudantes / curso

estudiantes_visitantes_ent