Información e Apoio Institucional

Orixe da Información

Origen_Informacion_gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio adecuado da institución de acollida

Apoio_UDC_gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio adecuado da institución de orixe

Apoio_IO_gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grao de integración

Grado_Integracion_gal