Información e apoio institucional (erasmus entrantes)

Orixe da información (porcentaxe de estudantes)

 origen_informacion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio adecuado da institución de acollida (porcentaxe de estudantes)

apoyo_ia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio adecuado da institución de orixe (porcentaxe de estudantes)

apoyo_io

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grao de integración (porcentaxe de estudantes)

grado_integracion