Evolución da participación na mobilidade de estudantes erasmus entrantes

Número de estudantes / curso

participacion_erasm_ext