Experiencia persoal

Valoración académica (porcentaxe de estudantes)

val_academica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración persoal (porcentaxe de estudantes)

val_personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación para traballar no extranxeiro (porcentaxe de estudantes)

motivacion_extranjero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración global erasmus (porcentaxe de estudantes)

val_global