Preparación linguística

Dominio do idioma antes (porcentaxe de estudantes)

dominio_antes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio do idioma despois (porcentaxe de estudantes) 

dominio_despues