Experiencia persoal

Valoración profesional (porcentaxe de estudantes)

val_profesional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración personal (porcentaxe de estudantes)

val_personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación para traballar no estranxeiro (porcentaxe de estudantes)

motivacion_extranjero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración global erasmus (porcentaxe de estudantes) 

val_global