Información e apoio institucional

Orixe da información (porcentaxe de estudantes)

origen_info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apoio da empresa de acollida (porcentaxe de estudantes)

apoyo_ia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio da institución de orixe (porcentaxe de estudantes)

apoyo_io

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grao de integración (porcentaxe de estudantes)

grado_integracion