Valoración dos resultados agardados e adicionais

Obtención dos resultados agardados (porcentaxe)

res_esperados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de resultados adicionais (porcentaxe)

res_adicionales