Experiencia persoal (erasmus entrantes)

Valoración académica (porcentaxe de estudantes)

val_academica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración persoal (porcentaxe de estudantes)

 

val_personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación para traballar no extranxeiro (porcentaxe de estudantes)

motivacion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración global erasmus (porcentaxe de estudantes)

val_global