Recoñecemento académico (erasmus entrantes)

Acordo de estudos (porcentaxe de estudantes)

acuerdo_estudios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixo algún exame (porcentaxe de estudantes)

hizo_examen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizou créditos ECTS (porcentaxe de estudantes)

sistema_ects