Programa Erasmus

Curso 2010 - 2011

Estatísticas sobre españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos

Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos do Erasmus Prácticas

Estatísticas sobre estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos

Estatísticas sobre profesores

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Datos baseados nas enquisas realizadas ós profesores

Estatísticas sobre personal

Datos baseados nas enquisas realizadas ó personal