Programa Erasmus

Curso 2009 - 2010

Estatísticas sobre españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos

Estatísticas sobre estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Datos baseados nas enquisas realizadas ós alumnos

Estatísticas sobre profesores

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Datos baseados nas enquisas realizadas ós profesores