Programa Erasmus

Estudantes españois

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2008-2009

Datos basados en enquisas realizadas ós estudantes Erasmus Españois

Curso 2008-2009

Estudantes estranxeiros

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2008-2009

Datos basados en enquisas realizadas ós estudantes Erasmus Extranxeiros

Curso 2008-2009

Profesores

Datos proporcionados pola Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

Curso 2008-2009

Datos basados en enquisas realizadas ós profesores

Curso 2008-2009