Recoñecemento académico

Acordos de estudos

1

Realizou algún exame

2

Utilizou créditos ECTS

3

Recoñecemento académico

4

Créditos por curso de idiomas

5