Outros graos

Ademais de impartir docencia nos títulos da Facultade de Filoloxía, o departamento participa na actividade docente dos seguintes graos: 

Grao en Arquitectura Técnica

Grao en Ciencias Empresariais

Grao en Comunicación Audiovisual

Grao en Documentación

Grao en Fisioterapia

Grao en Humanidades

Grao en Logopedia

Grao en Naútica e Transporte Marítimo

Grao en Tecnoloxías Mariñas

Grao en Terapia Ocupacional