Mestrados

No nivel de mestrado, a docencia do departamento concéntrase en tres títulos:

Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados e as súas aplicacións

Mestrado en Lingüística Aplicada

Mestrado en Literatura, Cultura e Diversidade

O departamento colabora tamén en mestrados oficiais impartidos na Facultade de Dereito (Asesoramento Xurídico Empresarial, Estudos da Unión Europea), Humanidades e Documentación (Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas), Ciencias da Educación (Profesorado de ESO, Bacherelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas) e Ciencias da Saúde (Xerontoloxía).