Integrantes

Coordinador e investigador principal:

José Ramón Alonso Pereira
Catedrático de Universidade
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Investigadores:

Miguel Abelleira Doldán
Profesor Contratado Doutor
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Enrique M. Blanco Lorenzo
Profesor Titular de Universidade
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Juan Caridad Graña
Profesor Axudante Doutor
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Oscar Fuertes Dopico
Profesor Asociado
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Antonio S. Río Vázquez
Profesor Axudante Doutor
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutor Arquitecto

Patricia Sabín Díaz
Profesora Titular de Universidade
Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Doutora Arquitecta