Investigación

Liñas de investigación

1. Principais

Historia da arquitectura
Historia do urbanismo
Historia do deseño industrial

2. Derivadas

Modernidade e contemporaneidade
Aplicación das TICs ó ensino da historia da arquitectura
Patrimonio industrial e paisaxe cultural

Palabras chave

  • arquitectura, historia, urbanismo, século XX, modernidade, patrimonio

Área tecnolóxica

  • Urbanismo
  • Arquitectura, construcción, vivenda
  • Artes decorativas, deseño industrial e moda
  • Historia Cultural

Área ANEP: Composición arquitectónica

Área de Proxección: Construcción e Arquitectura

Referencia Catálogo de Investigación UDC: G000597

Acceder á producción científica (Catálogo de investigación UDC)