Eleccións de representantes no Consello de Goberno

Decanos/as, directores/as de centros e directores/as de departamentos

Convocatoria de eleccións

Calendario electoral

Proclamación provisoria de candidaturas

Proclamación definitiva de candidaturas

Escrutinio

Proclamación provisoria de candidaturas electas

Proclamación definitiva de candidaturas electas